عنوان اطلاعیه:

2/08/03
آیین نامه جشنواره دانشجوی نمونه

عنوان اطلاعیه:

2/08/03
هفته ملی مازندران

عنوان اطلاعیه:

2/07/05
اطلاعیه شروع کلاس ها از 18 مهر 1402

عنوان اطلاعیه:

2/06/18
زمان انتخاب واحد از 20 شهریور لغایت 4 مهر

عنوان اطلاعیه:

2/06/13
اطلاعیه ثبت نام دانشجویان جدید الورود مقطع کارشناسی ارشد 1402

عنوان اطلاعیه:

2/04/24
اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال تابستان 1401

عنوان اطلاعیه:

2/03/01
اطلاعیه امور مالی موسسه

عنوان اطلاعیه:

2/02/19
سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

عنوان اطلاعیه:

2/02/07
کارگاه مقاله نویسی در مجلات معتبر

عنوان اطلاعیه:

2/01/14
اطلاعیه : برگزاری کلیه کلاسها به صورت حضوری

عنوان اطلاعیه:

1/12/07
اطلاعیه بروشورهای اطلاع رسانی در خصوص دیابت

عنوان اطلاعیه:

1/12/03
اطلاعیه امور مالی موسسه

عنوان اطلاعیه:

1/11/16
اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال دوم 1401

عنوان اطلاعیه:

1/10/23
اطلاعیه برگزاری امتحانات روز شنبه 24 دی ماه

عنوان اطلاعیه:

1/10/13
کلیه امتحانات به صورت حضوری برگزار می شود

عنوان اطلاعیه:

1/09/23
سربرگ سوال امتحانی مختص اساتید

عنوان اطلاعیه:

1/09/16
16 آذر روز دانشجو گرامی باد

عنوان اطلاعیه:

1/07/10
شروع کلاس کلیه مقاطع از 16 مهر

عنوان اطلاعیه:

1/07/02
برنامه کلاسی کارشناسی ارشد ترم اول (ورودی 1401)

عنوان اطلاعیه:

1/07/02
کلیه کلاس های نیمسال اول سال تحصیلی 1401 از هفته دوم مهر به صورت حضوری آغاز می گردد