عنوان اطلاعیه:

3/02/24
پرداخت شهریه

عنوان اطلاعیه:

3/01/14
اطلاعیه شروع کلیه کلاسها از 18 فروردین

عنوان اطلاعیه:

2/11/21
شروع کلیه کلاس ها از اول اسفند 1402

عنوان اطلاعیه:

2/11/21
اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال دوم 1402

عنوان اطلاعیه:

2/10/03
اطلاعیه مالی -پرداخت شهریه

عنوان اطلاعیه:

2/09/15
اردو های تشرف رضوی

عنوان اطلاعیه:

2/08/03
آیین نامه جشنواره دانشجوی نمونه

عنوان اطلاعیه:

2/08/03
هفته ملی مازندران

عنوان اطلاعیه:

2/07/05
اطلاعیه شروع کلاس ها از 18 مهر 1402

عنوان اطلاعیه:

2/06/18
زمان انتخاب واحد از 20 شهریور لغایت 4 مهر

عنوان اطلاعیه:

2/06/13
اطلاعیه ثبت نام دانشجویان جدید الورود مقطع کارشناسی ارشد 1402

عنوان اطلاعیه:

2/04/24
اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال تابستان 1401

عنوان اطلاعیه:

2/03/01
اطلاعیه امور مالی موسسه

عنوان اطلاعیه:

2/02/19
سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

عنوان اطلاعیه:

2/02/07
کارگاه مقاله نویسی در مجلات معتبر

عنوان اطلاعیه:

2/01/14
اطلاعیه : برگزاری کلیه کلاسها به صورت حضوری

عنوان اطلاعیه:

1/12/07
اطلاعیه بروشورهای اطلاع رسانی در خصوص دیابت

عنوان اطلاعیه:

1/12/03
اطلاعیه امور مالی موسسه

عنوان اطلاعیه:

1/11/16
اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال دوم 1401

عنوان اطلاعیه:

1/10/23
اطلاعیه برگزاری امتحانات روز شنبه 24 دی ماه