در تاریخ: 2/09/15

:عنوان اطلاعیه

اردو های تشرف رضوی


بسته اردویی 3 روزه مجتمع دانشجویی امام رضا(علیه السلام):

این بسته شامل تمام مباحث اردویی و میزبانی کامل از جمله اسکان،پذیرایی،خدمات تفریحی،خدمات آموزشی، نیروی انسانی،محتوایی،اجرایی و خدماتی و...بوده که بطور کامل توسط موسسه جوانان آستان قدس رضوی اجرا می گردد.

سرانه هر نفر به ازای گروههای 200 نفره و بیشتر:15/240/000 ریال

بسته اردویی 3 روزه اردوگاه فرهنگی تربیتی امام رضا(علیه السلام):

سرانه هر نفر به ازای گروههای 200 فره و بیشتر :16/120/000 ریال