در تاریخ: 2/08/03

:عنوان اطلاعیه

هفته ملی مازندران


14 آبان به عنوان روز ملی مازندران در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب و در تقویم ملی ثبت گردید. 14 آبان به این خاطر روز مازندران نامگذاری شد که در 14 آبان سال 243 شمسی مردم مازندران با حسن بن یزید علوی بیعت نمودند تا نخستین حکومت شیعی علوی رسما بنیان گذاری شود. به همین خاطر مازندران عزیز دیار علویان گردید و قرن ها ست که مردم این سرزمین اهورایی دل در گرو اهل بیت عصمت و طهارت دارند. علاوه بر این مازندران به عنوان سرزمین تاریخ، فرهنگ و تمدن ایرانی دارای قابلیت های ارزشمندی است که بازخوانی آنها در تحکیم هویت دینی و ملی اپربخش می باشد.