در تاریخ: 2/11/21

:عنوان اطلاعیه

اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال دوم 1402


 باسمه تعالي

اطلاعيه انتخاب واحد نيمسال دوم 1403-1402

بدين وسيله انتخاب واحد  نيمسال دوم 1402-1401 به شرح ذيل اعلام مي گردد لذا مطالعه ي دقيق اين اطلاعيه  ورعايت مفاد آن الزامي است.

 1. انتخاب واحد از تاريخ  22 بهمن  لغايت 26 بهمن ماه 1402 بر اساس جدول زمان بندي رشته ها انجام خواهد شد.
 2. کليه مواد درسي ارائه شده به همراه اسامي اساتيد  مربوط در سايت اينترنتي موسسه به نشاني   www.rnsari.ac.irدرج گرديده است.
 3. براساس برنامه ريزي انجام شده ، انتخاب واحد به صورت اينترنتي و  مراجعه حضوري به موسسه می باشد.
 4. داشتن آگاهي کامل از وضعيت تحصيلي ( شامل تعداد ترم هاي مشروطي و تعداد واحدهاي گذرانده ، معدل کل، گذراندن پيش نياز دروس و......) از ضروريات امر تحصيل مي باشد.
 5. درصورتي که احتمال مي دهيد با انتخاب دروس بيشتر مشروط مي شويد تعداد واحدهاي کمتري را انتخاب نمائيد تا در روند تحصيلي شما خللي ايجاد نشود.
 6. دانشجويان مي توانند تاسقف 20 واحد انتخاب نمايند وانتخاب واحد کمتر از 12 واحد مغاير آئين نامه اموزشي  است.
 7. دانشجويان مشروطي ( معدل کمتر از 12 ) مي توانند با رعايت ساير مقررات تا سقف 14 واحد انتخاب نمايند ودر صورت عدم رعايت وانتخاب  بيش از سقف مجاز ، آموزش در هر مرحله اي از تحصيل که اطلاع يابد برابر مقررات اقدام به حذف واحدها تا سقف مجاز نموده ووجه شهريه هم به هيچ وجه مسترد نخواهد شد.
 8. دانشجويان ترم آخر که با اخذ 24 واحد فارغ التحصيل مي شوند بدون رعايت پيش نياز  وشرط معدل (مشروطي ) وبا رعايت ساير مقررات آموزشي مي توانند ضمن ارتباط  با مسوول آموزش  وپس از صدور مجوز لازم نسبت به اخذ 24 واحد درسي اقدام نمايند.
 9. دانشجويان در انتخاب دروس دقيقا" پيش نياز را رعايت نموده  در غير اينصورت عواقب ناشي از آن به عهده آنها بوده وشهريه پرداختي  نيز مسترد نخواهد شد.
 10. با توجه به ريز دروسي که در اختيار  دانشجويان محترم مي باشد با توجه به کددرسي رشته خود نسبت به انتخاب دروس عمومي ، پايه، اصلي، تخصصي و.... اقدام نمايند وسعي شود براساس سال ورودي خود نسبت به انتخاب دروس اقدام  واز انتخاب دروس با ساير ورودي ها خودداري کنند( رعايت ترم بندي )  ضمنا" ريز کامل دروس در سايت موسسه درج گرديده است.

 

11-دانشجوياني که وضعيت تحصيلي آنان طوري  است که برابر ماده 29 آئين نامه اموزشي امکان ادامه

تحصيل برايشان ميسر نيست ومشمول اخراجي مي باشند اقدام به انتخاب واحد ننمايندودر صورت انتخاب واحد  هيچ گونه مسئوليتي متوجه آموزش نخواهد بود وآموزش برابر مقررات  در هر مرحله اي از تحصيل که اطلاع يابد اقدام به حذف کليه دروس  نموده وشهريه پرداختي نيز مسترد نخواهد شد.

 

 1. کليه دانشجويان براساس بخشنامه شماره208952/2 مورخ 22/5/95 معاون محترم آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در مقطع کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ناپیوسته  می توانند دروس ارزشهای دفاع مقدس ، مهارت های زندگی دانشجویی ،مدیریت بحران ، شناخت محیط زیست ، استاندارد سازی هر یک به میزان 2 واحد را که از طرف موسسه در ترم های مختلف به عنوان دروس اختیاری ارائه می شود به عنوان مازاد بر سقف واحد های درسی انتخاب نمایند.

13- انتخاب همزمان دروس اندیشه 1 و 2 در یک نیمسال تحصیلی خلاف مقررات و آئین نامه های جاری گروه معارف است.

14-قبل از انتخاب واحد مي بايستي بدهي ترم گذشته به علاوه شهريه ثابت به صورت علي الحساب ترم جاري  از طریق سایت دانشگاه واريز گردد.

   ((   واریز شهریه ثابت به شماره کارت 6037991899967750 و یا شماره حساب 0108417163001 با شناسه واریز 108  نزد بانک ملی ))

 

 

 • شروع رسمي کلاسها   اول اسفند 1402

 

به تفکیک مقطع

تاريخ انتخاب واحد

مقطع ورشته

زمان انتخاب واحد  کارشناسی ارشد

22 بهمن لغایت 26 بهمن

کارشناسی ارشد

زمان انتخاب واحد کاردانی و کارشناسی

22 بهمن لغایت 26 بهمن

کاردانی و کارشناسی

حذف اضافه

28 بهمن الی 30 بهمن

کلیه رشته ها

 

 

 

آموزش