در تاریخ: 2/04/24

:عنوان اطلاعیه

اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال تابستان 1401


بسمه تعالی

قابل توجه دانشجویانی که مایل به اخذ  واحد درسی  در  ترم تابستان 1401 می باشند از 24 تیر لغایت 29 تیر میتوانند جهت انتخاب واحد با کارشناس آموزش موسسه تماس حاصل فرمایند.