در تاریخ: 3/01/14

:عنوان اطلاعیه

اطلاعیه شروع کلیه کلاسها از 18 فروردین


با سلام ضمن تبریک سال نو  قبولی طاعات و عبادات

کلیه کلاس های نیمسال دوم در سال 1403 از 18 فروردین آغاز می شود.

آموزش دانشگاه راهیان نوین دانش ساری