در تاریخ: 1/10/13

:عنوان اطلاعیه

کلیه امتحانات به صورت حضوری برگزار می شود


قابل توجه دانشجویان گرامی

به اطلاع می رساند کلیه امتحانات نیمسال اول 1401 به صورت حضوری تشکیل خواهد شد.. عدم حضور شما در تاریخ های امتحانی ، غیبت جلسه امتحان تلقی خواهد شد .

در ضمن برای اطلاع از تاریخ دریافت کارت ورود به جلسه امتحان الزامی میباشد.