در تاریخ: 99/06/10

:عنوان اطلاعیه

اطلاعیه زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول 00-99


 باسمه تعالي

اطلاعيه انتخاب واحد نيمسال اول 00-99

بدين وسيله انتخاب واحد  نيمسال اول 00-99 به شرح ذيل اعلام مي گردد لذا مطالعه ي دقيق اين اطلاعيه  ورعايت مفاد آن الزامي است.

 1. انتخاب واحد از تاريخ 99/06/11 لغايت 99/06/17بر اساس جدول زمان بندي رشته ها انجام خواهد شد.
 2. کليه مواد درسي ارائه شده به همراه اسامي اساتيد  مربوط در سايت اينترنتي موسسه به نشاني   www.rnsari.ac.irدرج گرديده است.
 3. براساس برنامه ريزي انجام شده ، انتخاب واحد منحصرا" به صورت اينترنتي بوده لذا از مراجعه حضوري به موسسه خوداري فرماييد.
 4. داشتن آگاهي کامل از وضعيت تحصيلي ( شامل تعداد ترم هاي مشروطي و تعداد واحدهاي گذرانده ، معدل کل، گذراندن پيش نياز دروس و......) از ضروريات امر تحصيل مي باشد.
 5. درصورتي که احتمال مي دهيد با انتخاب دروس بيشتر مشروط مي شويد تعداد واحدهاي کمتري را انتخاب نمائيد تا در روند تحصيلي شما خللي ايجاد نشود.
 6. دانشجويان مي توانند تاسقف 20 واحد ودر صورت داشتن معدل بالاي 17 با تائيد گروه آموزشي تا سقف 24 واحد انتخاب نمايند وانتخاب واحد کمتر از 12 واحد مغاير آئين نامه اموزشي  است.
 7. دانشجويان مشروطي ( معدل کمتر از 12 ) مي توانند با رعايت ساير مقررات تا سقف 14 واحد انتخاب نمايند ودر صورت عدم رعايت وانتخاب  بيش از سقف مجاز ، آموزش در هر مرحله اي از تحصيل که اطلاع يابد برابر مقررات اقدام به حذف واحدها تا سقف مجاز نموده ووجه شهريه هم به هيچ وجه مسترد نخواهد شد.
 8. دانشجويان ترم آخر که با اخذ 24 واحد فارغ التحصيل مي شوند بدون رعايت پيش نياز  وشرط معدل (مشروطي ) وبا رعايت ساير مقررات آموزشي مي توانند ضمن ارتباط  با مسوول آموزش  وپس از صدور مجوز لازم نسبت به اخذ 24 واحد درسي اقدام نمايند.
 9. دانشجويان در انتخاب دروس دقيقا" پيش نياز را رعايت نموده  در غير اينصورت عواقب ناشي از آن به عهده آنها بوده وشهريه پرداختي  نيز مسترد نخواهد شد.
 10. با توجه به ريز دروسي که در اختيار  دانشجويان محترم مي باشد با توجه به کددرسي رشته خود نسبت به انتخاب دروس عمومي ، پايه، اصلي، تخصصي و.... اقدام نمايند وسعي شود براساس سال ورودي خود نسبت به انتخاب دروس اقدام  واز انتخاب دروس با ساير ورودي ها خودداري کنند( رعايت ترم بندي )  ضمنا" ريز کامل دروس در سايت موسسه درج گرديده است.
   
  11-دانشجوياني که وضعيت تحصيلي آنان طوري  است که برابر ماده 29 آئين نامه اموزشي امکان ادامه
  تحصيل برايشان ميسر نيست ومشمول اخراجي مي باشند اقدام به انتخاب واحد ننمايندودر صورت انتخاب واحد  هيچ گونه مسئوليتي متوجه آموزش نخواهد بود وآموزش برابر مقررات  در هر مرحله اي از تحصيل که اطلاع يابد اقدام به حذف کليه دروس  نموده وشهريه پرداختي نيز مسترد نخواهد شد.
   
 11. کليه دانشجويان براساس بخشنامه شماره208952/2 مورخ 22/5/95 معاون محترم آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در مقطع کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ناپیوسته  می توانند دروس ، مهارت های زندگی دانشجویی ،مدیریت بحران ، شناخت محیط زیست ، استاندارد سازی هر یک به میزان 2 واحد را که از طرف موسسه در ترم های مختلف به عنوان دروس اختیاری ارائه می شود به عنوان مازاد بر سقف واحد های درسی انتخاب نمایند.
  ( ضمنا" دروس مذکور در چارچوب سنوات مجاز و مازاد برسقف واحد های دوره ارائه و بدون تاثیر در معدل در کارنامه دانشجو درج می شود )
  13- انتخاب همزمان دروس اندیشه 1 و 2 در یک نیمسال تحصیلی خلاف مقررات و آئین نامه های جاری گروه معارف است.
  14-قبل از انتخاب واحد مي بايستي بدهي ترم گذشته به علاوه شهريه اعلام شده به صورت علي الحساب ترم جاري (4500000 ريال) برای دانشجویان کاردانی و کارشناسی و (8000000 ریال )برای دانشجویان کارشناسی ارشد به شرح ذيل واريز گردد.
  - پرداخت بدهي  ترم هاي گذشته اعم از کسري واريزي ، چک وصول نشده قبل از اخذ دروس الزامي است.
  لازم است دانشجويان محترم هنگام پرداخت شهريه حتما" دقت فرمايندوجه مربوطه صرفا" ازطريق اطلاعات مالي پرداخت باز بصورت الکترونيکي با استفاده از کليه کارت هاي عضو شتاب  اقدام نمايند تامجوز انتخاب واحد صادر گردد.
 12.  شروع کلاس ها   99/06/20
  تاکيد مي شود دانشجويان عزيز15روز بعد از شروع کلاس ها حتما" به امورمالي جهت اطلاع از آخرين وضعيت تغييرات دروس انتخابي خودشان به علت به حدنصاب نرسيدن کلاسها وگرفتن تراز مالي وتثبيت انتخاب واحد مراجعه نمايند.
  جدول زمان بندي رشته ها:
   

 

تاريخ انتخاب واحد

مقطع ورشته

کلیه رشته ها

11/06/99 لغایت 17/06/99

كليه رشته ها

حذف واضافه

07/07/99لغایت 10/07/99

كليه رشته ها