در تاریخ: 2/05/31

:عنوان خبر

دکتر فضعلی استاد دانشگاه در دوره آموزشی آیین بهتر زیستن در دانشگاه راهیان نوین دانش ساری: هر کس میتواند خشمگین باشد و خشم داشته باشد، اما نباید پرخاشگری کند.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه راهیان نوین دانش ساری: دوره آموزشی بهتر زیستن با حضور دکتر فضعلی روانپزشک و استاد دانشگاه، دکتر کلانتری عضو هیت مؤسس، دکتر شفاعی معاون اداری مالی، دکتر افشون مشاوره فرهنگی، خانم دکتر ملک زاده استاد و همکاران دانشگاه راهیان نوین دانش، مشاوران تحصیلی مدارس ساری و قائمشهر در دانشگاه راهیان نوین دانش ساری برگزار گردید.

خانم دکتر ملک زاده در خصوص مهارت آموزی و کاربست آن توسط مشاوران در مدارس و آموزش خانواده ها مطالبی را بیان کرده و گفتند: امروزه افزایش آگاهی خانواده ها و آموزش آنها یکی از اولویت های آموزش و پرورش است. ارتباط مؤثر بین خانواده، دانش آموز و مدرسه می تواند بسیاری از مشکلات را حل نموده و متعاقب آن تاثیر خود را در جامعه می گذارد و می توانیم جامعه سالم تر و ایمن تری داشته باشیم.

دکتر افشون ضمن معرفی دانشگاه راهیان نوین دانش ساری، گفت: این دانشگاه در رشته های کارشناسی ارشد و کارشناسی دانشجو می پذیرد و اساتید مجربی در رشته های روان شناسی، ادبیات فارسی، حقوق، مهندسی معماری، مدیریت بازرگانی، حسابداری، مدیریت رسانه، ساختمان و گردشگری دارد.

وی افزود: دوره های  مختلف آموزشی ضمن خدمت کوتاه مدت از جمله؛ کارگاه اختلالات کودکان، آیین بهتر زیستن، کارگاه ارتباط مؤثر، حقوق برای آزمون وکلا، تزئینات داخلی ساختمان، سازه های بتونی که زیرنظر وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و سازمان برنامه ریزی می باشد در این دانشگاه برگزار گردید که به شرکت کنندگان گواهینامه هم اعطا گردید.

دکتر فضعلی روانپزشک و استاد دانشگاه در خصوص آیین بهتر زیستن گفت: هر انسانی دوست دارد که زندگی شاد و خوبی داشت باشد. برای شاد زیستن باید دانش و مهارت کسب کنی. برای اینکه دانش به مهارت تبدیل شود نیاز به تکرار دارد، لزوما دانش به تنهایی ضمانتی برای مهارت نیست. چه بسیار افرادی که دانش بالایی دارند اما در ارتباط با دیگران دچار مشکل می شوند. چون مهارت کسب نکردند.

وی اظهار کرد: هر انسانی می تواند خشم داشته باشد و خشمگین شود، اما نباید در حالت خشمگین بودن، پرخاشگری کند. نمونه بارز آن حضرت علی(ع) بود که در جنگ با عبدود با اینکه به روی آن حضرت آب دهان پرت کرد، در حالت خشمگین بودن او را نکشت، چون شمشیرش را برای رضای خدا بکار می گرفت. آنقدر صبر کرد تا آرام شد و بعد تصمیم گرفت.

ایشان افزود: یکی مساله هایی که می تواند به هر انسانی کمک کند، تاب آوری است. تاب آوری بوسیله افراد، تکانه ها، باورها و واقعیت های بیرونی به چالش کشیده می شود. انسان باید بیاموزد که در برابر مشکلات تاب بیاورد. داشتن واقع بینی، جستجوی آگاهانه برای حمایت اجتماعی، داشتن استراتژی مهارت حل مسئله و مکانیسم سازگاری کارآمد از جمله راهکارهای تاب آوری است.