در تاریخ: 0/03/31

:عنوان اطلاعیه

پذیرش دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی


ثبت نام و انتخاب رشته آزمون کاردانی به کارشناسی تا 4 تیرماه

کارشناسی ناپیوسته:

* مدیریت جهانگردی

* مدیریت بازرگانی

* مدیریت بیمه

* مدیریت صنعتی

* حسابداری

* معماری

* مهندسی عمران

برای آگاهی بیشتر با شماره تلفن 09330455313