در تاریخ: 0/03/01

:عنوان اطلاعیه

دهمین نشست مجازی مشاوران زنان و خانواده دانشگاهها و موسسات آموزش عالی


نشست مجازی مشاوران زنان و خانواده  از ساعت 9 الی 13 روز سه شنبه 1400/03/04 به صورت ویدئو کنفرانس برگزار خواهد شد.

لینک شرکت در جلسه:b2n.ir/iscs