در تاریخ: 1/07/10

:عنوان اطلاعیه

شروع کلاس کلیه مقاطع از 16 مهر


قابل توجه  دانشجویان گرامی

  کلیه کلاس های مقاطع کارشناسی ارشد ، کارشناسی ، کاردانی از 16 مهر آغاز میگردد. لطفا دانشجویان گرامی بر اساس برنامه  انتخاب واحد  در ایام هفته در کلاس ها شرکت نمایند.

آموزش