در تاریخ: 1/07/02

:عنوان اطلاعیه

کلیه کلاس های نیمسال اول سال تحصیلی 1401 از هفته دوم مهر به صورت حضوری آغاز می گردد


قابل توجه دانشجویان گرامی

کلیه کلاس های نیمسال اول  سال تحصیلی 1401 از هفته دوم مهر به صورت حضوری آغاز می گردد.