در تاریخ: 97/12/09

:عنوان خبر

محل تشکیل کلاس تربیت بدنی


بسمه تعالی

قابل توجه دانشجویانی که در نیمسال دوم 98-97 درس تربیت بدنی 1 و 2 (ورزش) گرفته اند لازم به شرح است به شرح ذیل در کلاس ها شرکت نمایند

 

 

 

 

 

- گروه خواهران ساعت 15/30 تا 17روز شنبه. سالن ورزشی دبیرستان ولیعصر واقع ر میدان امام جنب برق منطقه ای

- گروه برادران ساعت 15 تا 16/30 روز شنبه در محل موسسه آموزش عالی راهیان نوین دانش آموزش