دانشجویان گرامی برای ورود به سامانه آموزش مجازی باید از شماره دانشجویی به عنوان username و password استفاده نمایید.

ورود به سامانه مجازی