عنوان اطلاعیه:

99/04/29
اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال تابستان 99-98

عنوان اطلاعیه:

99/03/13
قابل توجه کلیه دانشجویان اعلام زمان حضوری کلاس رفع اشکال

عنوان اطلاعیه:

99/03/13
اعلام زمان دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات

عنوان اطلاعیه:

98/11/03
ثبت نام بدون ازمون در تمامی مقاطع و رشته ها

عنوان اطلاعیه:

98/10/24
اطلاعیه زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم 99-98

عنوان اطلاعیه:

98/10/07
اطلاعیه دوره های کوتاه مدت برای دانشجویان ارشد

عنوان اطلاعیه:

98/09/16
جشن فارغ التحصیلی در موسسه آموزش عالی راهیان نوین دانش

عنوان اطلاعیه:

98/09/02
اسامی اساتید راهنما و مشاور مقطع کارشناسی ارشد حسابداری و مدیریت بازرگانی

عنوان اطلاعیه:

98/08/29
قابل توجه دانشجویان ارشد مدیریت بازرگانی

عنوان اطلاعیه:

98/08/23
دوره های کوتاه مدت آموزش عالی آزاد

عنوان اطلاعیه:

98/08/20
ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد 98

عنوان اطلاعیه:

98/08/20
زمان تشکیل کلاس تربیت بدنی برادران

عنوان اطلاعیه:

98/08/13
برگزاری دوره کوتاه مدت معماری در موسسه

عنوان اطلاعیه:

98/08/13
دوره های کوتاه مدت آموزش عالی آزاد

عنوان اطلاعیه:

98/06/17
مدارک ثبت نامی برای دانشجویان جدیدالورود

عنوان اطلاعیه:

98/06/11
اطلاعیه انتخاب واحد کلیه دانشجویان

عنوان اطلاعیه:

98/05/23
قابل توجه دانشجویانی که ترم تابستانی دارند

عنوان اطلاعیه:

98/05/09
قابل توجه دانشجویان ارشد حسابداری

عنوان اطلاعیه:

98/05/02
تعطیلی موسسه در روزهای پنجشنبه و شنبه ( تابستان 98 )

عنوان اطلاعیه:

98/04/29
قابل توجه کلیه مدرسین