در تاریخ: 0/03/10

:عنوان اطلاعیه

استانداردهای ملی و مصادیق فهرست نهایی کالاها و اقدامات آسیب رسان به سلامت به جهت منع تبلیغات در سال 1400


 فهرست نهایی کالاهای آسیب رسان به سلامت

فراورده های گوشتی وغذاهای آماده مصرف: انواع سوسیس و کالباس، انواع سمبوسه، انواع پیتزا و

نوشیدنی ها : انواع نوشابه، نوشابه انرژی زا

دخانیات: سیگار و محصولات دخانی

کالاهای آرایشی: فراورده های آرایشی تاتو، خدمات برنزه سازی پوست

داروهای با احتمال سو مصرف: قرص ترامادول، استامینوفن کدئین