در تاریخ: 99/10/08

:عنوان اطلاعیه

برگزاری وبینار موسسه آموزش عالی راهیان نوین دانش


قابل توجه دانشجویان گرامی

موسسه آموزش عالی راهیان نوین دانش  در نظر دارد وبینار های  تخصصی در حوزه علمی و پژوهشی برگزار نماید. لذا از کلیه علاقه مندان جهت شرکت در وبینار دعوت به عمل می آید.

1-اهمیت کاربرد قواعد اصول فقه درعلم حقوق

مدرس: دکتر شربتیان عضو هیأت علمی   

زمان: سه شنبه 9 دی ماه ساعت   19-18  

2-نقش دانشگاه در توسعه تجارت خارجی

مدرس: استاد حسینی مدرس گروه مدیریت

زمان: سه شنبه 9 دی ماه   ساعت  20:30-19:30

3-کارآفرینی و راه اندازی موفق کسب و کار

مدرس: دکتر آقاجانی عضو هیأت علمی

زمان: چهارشنبه 10 دی ماه   ساعت  19-18

آدرس ورود به وبینار : http://lms1.mpnu.ac.ir/rahiannovindanesh