در تاریخ: 99/09/24

:عنوان اطلاعیه

اطلاعیه مرکز مشاوره دانشگاه در خصوص بارگزاری کارنامه سلامت جسم و روان


اطلاعیه مرکز مشاوره دانشگاه در خصوص بارگزاری کارنامه سلامت جسم و روانبه اطلاع کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه در تمام مقاطع تحصیلی می رساند تکمیل و بارگزاری فرم های سلامت جسم و روان در سامانه دانشگاه الزامی است.


تذکر مهم: لازم به ذکر است که کارت ورود به جلسه امتحان و تاییدیه انتخاب واحد ترم بعد منوط به تایید مرکزومشاوره مبنی بر تکمیل و بارگزاری فرم های سلامت جسم و روان می باشد.
با تشکر از همراهی شما

 

ینک مربوط به کارنانه سلامت روان
https://portal.saorg.ir/mentalhealth/
لینک مربوط به کارنامه سلامت جسم
https://portal.saorg.ir/physicalhealth/